Wyznanie...

Wyznanie…

Drzwi urywa z korzeniami

Drzwi urywa z korzeniami